Последни Новини


Денислава Шентова от НПМГ е първата дама, победител в десетото национално състезание по компютърни мрежи за ученици 2014 г.

13.04.2014 23:59

Десетото национално състезание по компютърни мрежи за ученици се състоя на 12-13 април 2014 г. Събитието бе под патронажа на Министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, организирано съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охр...
Прочети още

няма коментари

Приемни родители: Тези, които ни плюят, отвръщат глава от сираците, оставят ги на нас

12.04.2014 23:59

Ние, приемните родители, които членуваме в Националната асоциация за приемна грижа, сме разтревожени от случая на 23-годишната майка Тереза от гр. Кнежа. За нас, като родители, е недопустимо в ситуация на бедност и беда, да се отнемат деца, без да се...
Прочети още

няма коментари

Сити Клиник получи най-престижната международна акредитация за качество в областта на здравеопазването от Joint Commission International

10.04.2014 23:59

Сити Клиник е първата болница у нас, покрила високите международни стандарти и отличена за високо качество на медицинските услуги На 29 март 2014г “Сити Клиник КЦ МБАЛ” беше отличена с най-високия стандарт за качество и безопасност в областта на здр...
Прочети още

няма коментари

Заключителна кръгла маса по проект „Община Ракитово за организационно развитие“

25.03.2014 23:59

На 26.03.2014 г. в сградата на Община Ракитово ще се проведе заключителна кръгла маса по проект „Община Ракитово за организационно развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран...
Прочети още

няма коментари

Проведе се закриваща пресконференция по проект: „Грижи в домашна среда за независим и достоен живот”

24.03.2014 10:30 / 24.03.2014 11:30

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ На 24.03.2014г. в гр. Костинброд, в Народно Читалище „Иван Вазов“, се проведе закриваща пресконференция по проект: „Грижи в домашна среда за независим и достоен живот”, изпълняван по договор № BG051PO001-5.1.04-0028-С0001”, финансиран ...
Прочети още

няма коментари

Покана за закриваща пресконференция

24.03.2014 10:30 / 24.03.2014 11:30

ПОКАНА за ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТ: „ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ“ ИЗПЪЛНЯВАН ПО ДОГОВОР № BG051PO001-5.1.04-0028-С0001 БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТИНБРОД МЯСТО, ДАТА и ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ: ...
Прочети още

няма коментари

Община Ракитово стартира проект с европейско финансиране с цел повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие

11.03.2014 23:59

Община Ракитово стартира договор „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, осъществяван с...
Прочети още

няма коментари

Община Ракитово приключи успешно проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община Ракитово”

04.03.2014 23:59

Община Ракитово приключи успешно проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община Ракитово”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Админ...
Прочети още

няма коментари

Още новини